Ochrona prawna

26 Kwi 2013 Opublikowano przez: W kategorii: News, Ubezpieczenia Tagi: , , ,

Ubezpieczenie ochrony prawnej, to ubezpieczenie, które ma chronić przed ryzykiem prowadzenia sporów prawnych i związanych z nimi kosztów. Przedmiotem takiego ubezpieczenia jest interes majątkowy, a nie jak w ubezpieczeniach OC konkretna rzecz. Ma więc ono charakter niematerialny. Ubezpieczony może być chroniony w kilku strefach: w życiu prywatnym, zawodowym, w ramach komunikacji i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej.

Wszelkiego rodzaju spory Klientów prowadzone są wyłącznie przez Adwokatów lub radców prawnych, a ubezpieczyciel rekompensuje związane z tym:

 koszty wynagrodzeń Adwokata
 koszty sądowe
 koszty postępowań egzekucyjnych
 opłaty i koszy w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej
 kosztu poręczenia majątkowego (na zasadzie pożyczki)
 kosztu sądu polubownego
 kosztu opinii rzeczoznawców w postępowaniu przedsądowym
 koszty podróży do sądów zagranicznych

Warto zwrócić uwagę na powiązania pomiędzy ubezpieczeniami Odpowiedzialności Cywilnej, a Ochrony prawnej. Oba te ubezpieczenia doskonale się uzupełniają. Zadaniem OC jest spełnienie konkretnych i zasadnych roszczeń odszkodowawczych, które ponosi inna osoba przeciwko nam, oraz jeśli to niezbędne, aby bezzasadne roszczenia osób trzecich zostały oddalone. Nie jest to jednak ubezpieczenie, które będzie chronić nas, kiedy ponieśliśmy szkodę. W takiej sytuacji pomaga ubezpieczenie Ochrony Prawnej, które umożliwia dochodzenie własnych roszczeń drogą sądową, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Aby uzyskać więcej informacji, bądź ofertę, skontaktuj się z nami.