Ubezpiecz swoje uprawy

Rolnicy pobierający dopłaty bezpośrednie są zobowiązani do ubezpieczania min. 50% swoich upraw do 30 czerwca każdego roku. 50% składki jest opłacane przez budżet Państwa.

Ubezpieczenie upraw skierowane jest do Rolników oraz Producentów rolnych.

Co można zyskać?
 zabezpieczasz swoją produkcję rolną
 towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada za szkody powstałe na polu lub jego części*
 odpowiedzialność już od 8% ubytku w plonie głównym w wybranych ryzykach*
 brak stosowania udziałów własnych*
 stałą sumę ubezpieczenia*
 włączenie ryzyka ognia po wykupieniu klauzuli szczególnej*
 wypłatę odszkodowania do 95% sumy ubezpieczenia w określonych ryzykach*
 prosty system wypłaty odszkodowania w przypadku ryzyka ujemnych skutków przezimowania
 likwidacja szkody wykonywana jest wyłącznie przez fachowców z branży rolnej
 dwuetapowa likwidacja szkody w przypadku szkód spowodowanych gradem i przymrozkami wiosennymi*

Co można ubezpieczyć?
Ubytki ilościowe w plonie głównym roślin uprawnych:
tj. pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy lub rzepak ozimy, powstałe w wyniku gradobicia, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, deszczu nawalnego lub huraganu.

*Oferta i zakres ubezpieczenia są różne w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Aby uzyskać dopasowaną ofertę, skontaktuj się z nami.